Všechny ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků.

Apple, Mac, Mac OS, Macbook, Macbook Pro, iPhone, iPad, iPad Air, iPod, iPod touch, iTunes, App Store, Find My Friends, iMessage, QuickTime a příslušná loga jsou registrované ochranné známky společnosti Apple, Inc., v USA a dalších zemích.


iOS je ochranná známka společnosti Cisco registrovaná v USA a společností Apple je používána na základě licence.